Domein Grotenberge

Domein BreiveldeGrotenberge heeft een prachtig park van 14 ha met kasteeltje, dat door de stad Zottegem in 1970 is aangekocht. De ingang van het domein bevindt zich rechtover de kerk. Het Domein Breivelde werd honderd jaar geleden aangelegd en kon zich gedurende al die tijd ontwikkelen tot een enig mooi en waardevol gebied. Bij de aanleg van het complex werd vanzelfsprekend heel wat aandacht besteed aan de bomen en water.

Water speelt een belangrijke rol in het Domein. Samen met de talrijke slingerpaadjes zorgen de bochtige vijvers voor een hechte band tussen park, parkbos en bos. Tien waterpartijen geven het geheel een allure van een Engelse water garden. De vijvers, aangelegd op verschillende niveaus, staan met mekaar in verbinding en worden door mekaar gevoed.

Een inventaris, opgesteld in 1985-1986, vermeldt liefst 54 verschillende boomsoorten en cultuurvariƫteiten, waarvan er 46 in het centrale parkgedeelte staan. Middelhoutbos met gemengd loofhout beslaat het grootste gedeelte van de beboste oppervlakte. Amerikaanse eik werd op ruime schaal aangeplant, naast Zomereik, Beuk, Haagbeuk, Gewone Es, Gewone Esdoorn, Tamme kastanje, Robinia, Linde, Zoete kers en Grauwe abeel. De struiklaag omvat onder andere: Wilde lijsterbes, Hazelaar, Gewone Vlier, Eenstijlige meidoorn, Hulst, Aalbes, Kruisbes, Vogelkers, Taxus en Gelderse roos.

Op andere plaatsen is de beuk dominant en wandelt men in een kathedraalbos, zonder houtige ondergroei en met een soortenarme kruidenlaag. Het zijn echter de vele uitzonderlijke bomen die het Domein een bijkomende aantrekkingskracht geven.